Beskyttelse af personlige oplysninger

Textmaster indsamler, registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

Hvilke personlige oplysninger indsamles?

Textmaster indsamler, registrerer og behandler almindelige personoplysninger: navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, hjemmesideadresse og CVR-nummer.

Hvordan indsamles personlige oplysninger?

Via e-mailudveksling eller via internetsøgning.

Hvad bruges de personlige oplysninger til?

  • De personlige oplysninger anvendes til kommunikation med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, som Textmaster har indgået samarbejdsaftaler med.
  • I forbindelse med oversættelsesopgaver kan personlige oplysninger indgå i tekster, der behandles elektronisk på vegne af og efter specifik instruks fra dataansvarlige kunder.

Hvordan opbevares personlige oplysninger?

  • Kontaktoplysninger registreres i Outlook på én PC samt til dels på én mobiltelefon.
  • Personlige oplysninger, der indgår i oversættelsesopgaver, gemmes i e-mails til/fra kunder samt i midlertidigt filarkiv på én PC, der er password-beskyttet.
  • Textmaster bearbejder oversættelser i elektronisk oversættelsessoftware (SDL Trados Studio 2019). Tekster, der indeholder personlige oplysninger, anonymiseres, så de personlige oplysninger ikke lagres i oversættelseshukommelsen.

Hvor længe opbevares personlige oplysninger?

  • Der foretages automatisk, ugentlig backup af Outlook og filarkiv til server hos ekstern IT-virksomhed, hvor filer gemmes i tre måneder, hvorefter de automatisk slettes. Denne backup-service er baseret på en skriftlig databehandleraftale mellem Textmaster og IT-virksomheden.
  • E-mails og filer vedrørende oversættelsesopgaver, der indeholder personlige oplysninger, gemmes, indtil den specifikke oversættelsesopgave er afsluttet, hvorefter de slettes.
  • Kontaktoplysninger gemmes, så længe et samarbejdsforhold fortsætter. Oplysningerne revideres årligt.

Videregivelse af personlige oplysninger til tredjepart

Ud over den nævnte ugentlige backup til ekstern IT-virksomhed videregiver Textmaster ikke personlige oplysninger til tredjepart uden udtrykkeligt samtykke fra den person, som oplysningerne vedrører.

Ret til indsigt, berigtigelse og sletning af personlige oplysninger

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger, Textmaster har registreret om dig, samt til at få disse oplysninger opdateret eller slettet. Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder, kan du benytte kontaktoplysningerne nedenfor.

 

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Gitte Hovedskov
Adresse: Fyrreparken 32, 8400 Ebeltoft
E-mail: textmaster@mail.dk
Tlf.: 2130 1505
CVR-nummer: 33 56 41 63

 

Textmaster | CVR: 33564163  | Tlf.: +45 8636 4954