PRISER
 
Oversættelse
425 kr. pr. time (ekskl. moms)
eller pr. tekstside a ca. 350 ord

Sprogtjek
425 kr. pr. time (ekskl. moms)
eller pr. 1000 ord
 
Minimumspris
425 kr. (ekskl. moms)

LEVERINGSBETINGELSER
Levering: efter aftale
Fakturering: ved levering
Betaling: 30 dage fra fakturadato   
Priserne er standardpriser.
Endelig pris aftales efter analyse af det materiale, der ønskes oversat.
Textmaster | CVR: 33564163  | Tlf.: +45 8636 4954