PRISER
 
Oversættelse
425 kr. pr. time (ekskl. moms)
eller pr. tekstside a ca. 350 ord

Sprogtjek
425 kr. pr. time (ekskl. moms)
eller pr. 1000 ord
 
Korrekturlæsning
425 kr. pr. time (ekskl. moms)
eller pr. 1500 ord
 
Minimumspris pr. opgave
250 kr. ekskl. moms
 

LEVERINGSBETINGELSER
Levering: efter aftale
Fakturering: ved levering
Betaling: 14 dage fra fakturadato   
Priserne er standardpriser.
Endelig pris aftales efter analyse af det materiale, der ønskes oversat.
Textmaster | CVR: 33564163  | Tlf.: +45 8636 4954