PRISER
 
Oversættelse
385 kr. pr. time (ekskl. moms)
eller pr. tekstside a ca. 350 ord

Sprogtjek
385 kr. pr. time (ekskl. moms)
eller pr. 1000 ord
 
Korrekturlæsning
385 kr. pr. time (ekskl. moms)
eller pr. 1500 ord
 

LEVERINGSBETINGELSER
Levering: efter aftale
Fakturering: ved levering
Betaling: 14 dage fra fakturadato
 
 
 
Priserne er standardpriser.
Endelig pris aftales efter analyse af det materiale, der ønskes oversat.
Textmaster | CVR: 33564163  | Tlf.: +45 8636 4954